Równe szanse dla niepełnosprawnych

Firmy Równych Szans mają na celu przede wszystkim umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywną działalność na rynku pracy. Jak każdy z nas wie, praca pozwala nam nie tylko utrzymać siebie i rodzinę, ale przede wszystkim daje nam satysfakcję i możliwość realizowania swoich pasji, ambicji, możliwość rozwoju i poznawania nowych ludzi.

A osoby niepełnosprawne, które mają różne ograniczenia, także potrzebują uznania, muszą mieć możliwość samorealizacji. Zamykanie się w domu może tylko pogorszyć stan fizyczny i psychiczny takiej osoby. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem, także opinii publicznej, cieszą się problemy osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim problem ich aktywności na rynku zawodowym. Kampanie i programy, także programy europejskie mają na celu ułatwienie ludziom niepełnosprawnym odnalezienie swojego miejsca, odnalezienie wymarzonej pracy, a przez to, dają im możliwość normalnego, godnego życia w społeczeństwie.

Coraz więcej pracodawców, nie tylko tych prowadzących zakłady pracy chronionej

Ale także zwykłych przedsiębiorstw odkrywa dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą zatrudnianie w szeregach swoich pracowników osób z dysfunkcjami. Są to nie tylko korzyści materialne, w postaci dotacji, refundacji, całkowitych lub częściowych zwrotów kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy, ale przede wszystkim są to długotrwałe korzyści dla całej firmy wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Choć prawa pracownika niepełnosprawnego są większe od praw zwykłego pracownika, mimo obaw pracodawców, nie są one zbyt uciążliwe.

Natomiast większości przypadków okazuję się, że niepełnosprawna osobo jest tak samo dobrym, a nawet lepszym i bardziej wydajnym pracownikiem. Jej zaangażowanie, poświęcenie wynikające z możliwości rozwijania swoich pasji, z możliwości spotykania się z innymi ludźmi i samodzielnego zarabiania na swoje utrzymanie, przekładają się na efektywne wykonywanie powierzonych zadań. Każdy pracodawca, który pragnie przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną, może liczyć na pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (PFRON), a każda osoba niepełnosprawna, która pragnie podjąć pracę, może szukać pomocy w swoim urzędzie pracy, a także na stronach internetowych różnych instytucji zajmujących się integracją osób niepełnosprawnych.

Możesz również polubić…